UWV bezwaar

Indien u het niet eens bent met een beslissing van het UWV, kunt u daartegen bezwaar bij UWV maken. Let op: bezwaar maken kan alleen bij officiële beslissingen van het UWV. In de brief van de beslissing staat in dat geval de wijze van bezwaar maken. Een bezwaar bij UWV moet u schriftelijk indienen, dus online met uw DigiD of per brief met de post. Bezwaar is echter iets anders dan een klacht indienen. Als u ontevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld door het UWV, kunt u geen bezwaar maken maar dan kunt u een klacht indienen bij het UWV.

UWV bezwaar

De bezwaartermijn bedraagt doorgaans 6 weken, dus het is zaak om snel en juist te handelen. De termijn van 6 weken vangt aan vanaf de verzenddatum van de beslissing. De bezwaartermijn is korter als het gaat om een Ziektewetuitkering, namelijk 2 weken. Uw bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen als u uw bezwaar bij UWV te laat indient. Indien u meer tijd nodig hebt om de bezwaargronden te formuleren, kunt u een voorlopig bezwaarschrift sturen. Daarin geeft u aan dat u de bezwaargronden zo snel als mogelijk zult aanvullen.

Het UWV zal de eerder genomen beslissing opnieuw beoordelen. Dit zal door een andere medewerker gebeuren dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Het UWV zal kijken of de juiste stappen gevolgd zijn en of de correcte informatie gebruikt is bij het nemen van de beslissing. Daarna kan een telefonische of fysieke hoorzitting plaatsvinden. Deze is echter niet verplicht. Het UWV zal daarna een beslissing op uw bezwaar nemen. Deze beslissing op bezwaar zult u binnen 13 weken ontvangen nadat de bezwaartermijn is afgelopen. Indien er medische redenen van belang zijn, bedraagt deze termijn 17 weken.

UWV bezwaar

Echter, de eerder genomen beslissing blijft geldig totdat er een uitspraak is gedaan op uw bezwaar tegen UWV.

Het is bovendien mogelijk dat u kosten maakt tijdens de bezwaarprocedure bij UWV. U kunt verzoeken om een kostenvergoeding in uw bezwaarschrift. Deze zal in sommige gevallen worden toegekend bij een gegrond bezwaarschrift.

U kunt in beroep bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van UWV.