Stoomketel

Stoom is een van de belangrijkste energiedragers in de Nederlandse industrie voor het productieproces en daarom wordt het belang van stoom in verschillende industrieën dan ook benadrukt. Vroeger werd er voor veel toepassingen stoom gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan stoomlocomotieven, stoomschepen, stoomwalsen en honderden andere toepassingen waar stoom vandaag de dag voor wordt gebruikt. Voor veel mensen is stoom echter toch iets uit het verleden en realiseren zich niet dat stoom ook in het heden wordt gebruikt. De stijging naar de vraag van toepassingen van stoom breidt zich ieder jaar uit.

Een paar voorbeelden van toepassingen waar stoom vandaag de dag voor wordt gebruikt zijn:

energieopwekking, verwarmingsdoeleinden, aandrijftechnieken en de voedingsindustrie.

Stoomketel

Energie opwekken

Brandstof heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig en zo ook stoom en elektriciteit.

Een elektriciteitscentrale bestaat uit een tot meerdere stoomketels en turbines. De warmte die in de stoomketel ontstaat wordt omgezet in energie zodat de centrale elektriciteit blijft produceren. 

Voor de meeste opwekking van elektriciteit wordt stom gebruikt, vooral bij grote elektriciteitscentrales.

Ook de kerncentrales gebruiken stoom. Bij ene kerncentrale wordt de warmte, die wordt gegenereerd tijdens een kernsplijting, gebruikt om stoom te maken. Deze stoom wordt weer gebruikt in een stoomturbine.

Kortom, de elektriciteit die je gebruikt voor je televisie, opladers en wasmachine, het voedsel met houdbaarheidsdata, je rode wijntje of het bier op een terras, medicijnen voor je gezondheid bestaan allemaal dankzij stoom.