Geld blijft voor iedereen altijd een probleem. Je hebt nooit genoeg geld voor hetgeen dat je graag wilt maken of wilt kopen. Vooral als je een stichting of een vereniging hebt kan het moeilijk zijn om iets te verbeteren zonder geld. Je moet het bij beiden hebben van een gulle gift of van je leden. Als je op die manier bijvoorbeeld een nieuw clubhuis wilt bouwen of een reis naar Afrika wilt boeken kun je lang sparen. Het is bijna niet te doen zonder hulp van buitenaf. Om deze hulp te krijgen kun je gebruik maken van een aantal speciale potjes bij bijvoorbeeld de gemeente. Maar hoe krijg je precies geld voor je vereniging of stichting?

Subsidie

De eerste manier om geld binnen te krijgen voor je vereniging of je stichting is door middel van subsidie. Deze subsidie kun je eenvoudig aanvragen bij de gemeente. Iedere gemeente heeft een speciaal fonds voor de verenigingen en stichtingen uit de gemeente. Hoe groter je gemeente is, hoe meer geld er beschikbaar is. 

Fondswerving

Een andere manier om geld binnen te halen voor je vereniging of je stichting is via fondswerving. Fondsenwerving is een ruim begrip. Een fondsenwerver zal je helpen om subsidies binnen te halen en om giften en sponsors te zoeken. Je hebt samen met de fondsenwerver een bepaald doel voor ogen. De fondsenwerver zal je helpen om de fondsen aanvragen. Het is een ideale manier om het clubhuis te bouwen of om de reis naar Afrika te boeken!