Als je een strafbeschikking ontvangen hebt betekent dit dat deze van de Officier van Justitie afkomstig is. Stel, er is iets voorgevallen dat niet helemaal door de beugel kan dan kun je een straf verwachten. Om een gang naar de rechtbank te voorkomen wordt dan vaak gekozen voor een strafbeschikking. 

Gevolgen op korte termijn

Nu kun je ervoor kiezen een strafbeschikking zonder meer te accepteren maar dit is niet verstandig. Als je dit doet kan dit zowel op de korte als op de lange termijn vervelende gevolgen hebben. Op de korte termijn betekent een strafbeschikking een straf die veelal hoger uit zal vallen dan wanneer je zaak voor de rechter zou zijn verschenen. 

Gevolgen op langere termijn

Daarnaast betekent het accepteren van een strafbeschikking dat je een aantekening krijgt op je strafblad. Deze aantekening betekent dat je later, mocht je deze nodig hebben, geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt krijgen. Deze wordt vaak door werkgevers gevraagd en als je deze niet kunt tonen loop je kans een leuke baan te missen. 

Verzet aantekenen binnen twee weken

Als je een strafbeschikking ontvangen hebt en er tegen in verzet wilt gaan is het zaak dat je dit binnen twee weken doet, anders is het te laat. Je schakelt hiervoor het beste de hulp in van een advocaat. Zij kunnen je helpen met de strafbeschikking zelf en een lagere straf eisen of in bepaalde gevallen zelfs de volledige straf laten vervallen. Zij kunnen onvolkomenheden in het dossier opsporen en deze gebruiken om je straf aan te laten passen door de Officier van Justitie.