Heb jij informatie nodig over Rope Access? Dat is fijn om te horen. Jij bent hier namelijk op de juiste pagina terecht gekomen. Is dat even fijn? We zullen je informeren over het belang van veiligheid als je op grote hoogte werkt met industriële touwtechnieken. Je zult vooral informatie lezen over het IRATA certificaat, waarmee bij deze organisatie de veiligheid en de kwaliteit weet te waarborgen! Wil jij zeker weten dat jij in de hoogte net zo veilig bent als op de grond? Wil jij meer weten over dit certificaat? Lees dan dit artikel! 

Wil jij veilig werken op hoogte? De beste Rope Access specialisten staan voor jou klaar! 

Het is ontzettend belangrijk om veilig in de hoogte te werken. Op deze manier weet je zeker dat je veilig bent en je werk goed kunt doen. Veiligheid staat voorop, dat is in vrijwel alle gevallen zo. We weten immers allemaal dat werken op hoogtes bepaalde gevaren met zich meebrengt. Maar dat weet jij natuurlijk al, je hebt niet voor niets voor deze tak van ‘sport’ gekozen. Daarom willen we je laten kennismaken met IRATA: Industrial Rope Access Trade Association. Zoals genoemd brengt werken op grote hoogte gevaren met zich mee. Om te voorkomen dat jij in gevaarlijke situaties terechtkomt, is Rope Access in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een van de veiligste methodes tot stand zijn gekomen. Wat dit inhoudt? Het volgende. Bij SkyPeople, het bedrijf waar je kennis mee maakt in dit artikel, is het duidelijk dat iedereen begrijpt wat voor gevaren er kunnen ontstaan door het werken op grote hoogte. Daarom hebben alle Rope Access specialisten van SkyPeople dit certificaat behaald, het IRATA certificaat. Alle Rope Access specialisten die dit certificaat hebben behaald, hebben een kwaliteitslabel behaald. Dit label is gericht op het veilig (kunnen) uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die op grote hoogte plaatsvinden. Hierbij wordt overigens gebruik gemaakt van industriële touwtechnieken – iets dat niet onbelangrijk is. De kwaliteit van het uitvoeren van de werkzaamheden wordt op deze manier gewaarborgd, evenals de veiligheid. Om je een overzicht te geven van de verschillende gradaties volgt hier ook iets belangrijks: de verschillende levels die er bestaan als je het hebt over het wel of niet behalen van een IRATA certificaat. Te beginnen met level 1: de basisopleiding. Daar beginnen we altijd mee. Dan volgt level 2: de gevorderdenopleiding. Level 3 staat bekend als de gespecialiseerde opleiding. Niet onbelangrijk! Op deze manier wordt veiligheid gegarandeerd. Kies je voor Rope Access, dan weet je dat je veilig bent. 

Direct aan de slag?

Bekijk het zelf via www.sky-people.nl. Het is belangrijk om je te beseffen dat SkyPeople de beste specialisten biedt. Daarnaast bieden ze de beste technici op het gebied van allerlei projecten. Je hebt dit allemaal al kunnen lezen in ons artikel. Mocht jij nog vragen hebben over onze rope access specialisten of bijvoorbeeld over IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), horen we graag van je. We stellen het op prijs als je ons eventuele feedback meegeeft. Op die manier kunnen we immers aan onze dienstverlening blijven werken. Werk jij met ons mee?