Businessman trading online stock market on teblet screen, digital investment concept
Tijdens een re-integratietraject na ziekte of arbeidsongeschiktheid blijft de arbeidsovereenkomst in principe van kracht. Dit betekent dat een werknemer niet zomaar ontslagen kan worden vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Echter, er zijn situaties waarin ontslag tijdens het re-integratietraject wel mogelijk is. Daar gaan we verder op in, in dit artikel.

Arbeidsovereenkomst blijft gewoon van kracht

Tijdens een re-integratietraject na ziekte of arbeidsongeschiktheid blijft de arbeidsovereenkomst in principe van kracht. Dit betekent dat een werknemer niet zomaar ontslagen kan worden vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Echter, er zijn situaties waarin ontslag tijdens het re-integratietraject wel mogelijk is.

Wanneer kan er een ontslagprocedure worden gestart?

Een werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagprocedure starten als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en er geen perspectief is op terugkeer naar het werk binnen afzienbare tijd. In dat geval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, met inachtneming van de geldende regels en procedures voor ontslag. De werkgever moet dan aantonen dat er voldoende inspanningen zijn verricht om de werknemer te re-integreren, maar dat dit niet tot resultaat heeft geleid. Om deze reden besteden veel bedrijven het re-integratietraject uit aan een specialist. Dit vergroot niet alleen de kans op succes, maar je kunt zo ook makkelijk aantonen dat je stappen hebt ondernomen door goede begeleiding te regelen. Je vindt hier meer informatie over op de website van A&B Care.

Ontslag om andere redenen

Daarnaast kan een werknemer ook ontslagen worden tijdens een re-integratietraject als er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie die losstaat van de ziekte of arbeidsongeschiktheid. In dergelijke gevallen kan de werkgever een ontslagprocedure starten op grond van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, zoals bij elk ander ontslagtraject.

Win altijd juridisch advies in

Het is belangrijk op te merken dat ontslag tijdens een re-integratietraject zorgvuldig moet worden overwogen en dat de werkgever zich moet houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot re-integratie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het is daarom raadzaam om bij twijfel of vragen over ontslag tijdens een re-integratietraject juridisch advies in te winnen. In het algemeen kan worden gesteld dat ontslag tijdens een re-integratietraject mogelijk is, maar dat dit afhankelijk is van verschillende factoren en altijd zorgvuldig moet worden overwogen en uitgevoerd. Lees ook: Wanneer re-integratie tweede spoor