De motorrijtuigenbelasting, beter bekend als de wegenbelasting, wordt door een ieder in Nedeland betaald die in het bezit is van een motorvoertuig. De hoogte van de wegenbelasting hangt onder meer af van het gewicht van de auto, de leeftijd en het verbruik van de auto. De wegenbelasting kan tegenwoordig online berekend worden, zodat u al vroeg weet wat u moet afdragen voor uw auto. In dit artikel zullen we er meer op ingaan.

Profijt beginsel

Vroeger werd er wegenbelasting geïnd volgens het profijt beginsel. Dit houdt in dat de degenen die gebruik maken van een bepaalde dienst dan ervoor moeten betalen. in dit geval is het dan de wegenbelasting. Tegenwoordig wordt de wegenbelasting ook voor andere doeleinden gebruikt.

Wegenbelasting uitrekenen

De belastingdienst rekent aan de hand van een aantal eigenschappen van uw auto uit hoeveel u zou moeten betalen. Er wordt onder andere gekeken naar het type voertuig, het bouwjaar, het type brandstof dat de auto gebruikt en het gebruik van de auto. Vaak genoeg kunt u deze informatie online invoeren, zodat u alvast kunt berekenen hoeveel u moet afdragen aan de belastingdienst.

Provinciale opcenten

De belastingdienst kijkt ook naar de provincie waar de eigenaar van de auto woont. Hierdoor kan het voorkomen dat u een verschil ziet in prijs voor exact dezelfde auto in 2 verschillende provincies. Dit komt door de provinciale opcenten die zelf door provincies wordt bepaald.

Tenslotte

U kunt bij het kopen van een nieuwe auto al uitrekenen hoeveel u ongeveer zal moeten afdragen voor de wegenbelasting. Zo weet u of u de auto toch gaat nemen, of gaat voor een waar u minder moet afdragen. Ook kunt u door het berekenen van deze belasting al weten hoeveel u ongeveer moet afdragen en staat u niet voor een verassing wanneer de belastingdienst komt innen.