Gezien de opkomst van online shoppen is het van belang om goed bereikbaar te zijn. Consumenten kopen meer producten online dan een tijd geleden. De live chat service is 72 uur per week online, hier kunnen klanten met allerlei vragen komen die met het desbetreffende bedrijf te maken hebben.  


De voordelen van een live chat 

Door deze bereikbaarheid kunnen klanten online ook buiten regulier openingstijden terecht bij de klantenservice. De live chat service is voor de klanten een laagdrempelige manier van communiceren met het bedrijf. Klant zullen eerder in contact komen met een bedrijf doormiddel van een live chat service dan telefonisch contact opnemen of via een contactformulier. Als een klant verder goed wordt geholpen in de chat, geven ze eerder contactgegevens door. De binnenkomende chats worden binnen 30 seconden opgepakt en hierdoor wordt een klant altijd snel verder geholpen. Deze vorm van klantenservice en erg klantvriendelijk en de websitebezoekers zullen tevreden worden achtergelaten. Dit kan erin resulteren dat er loyale klanten komen die meerdere keren aankopen zullen doen.  

Haal het maximale uit je klantenservice! 

In de Customer Journey is de live chat een handige tool om klanten te overtuigen bij het desbetreffende bedrijf klant te worden. Daarnaast is de live chat ook een vorm van nazorg, waar klanten 72 uur per week terecht kunnen. Aan het begin van een samenwerking tussen Chatkracht en een klant, wordt er altijd gevraagd of de klant een kenniscentrum in kan vullen. In dit kenniscentrum kan de klant aangeven hoe de chat moet worden opgepakt. Daarnaast ontvangt Chatkracht een bult aan informatie de gebruikt kan worden om de chat te beantwoorden. Als een klant geïnteresseerd is in een van de producten of diensten van een bedrijf, probeert Chatkracht de contactgegevens van de klant te achterhalen. Hierdoor heeft een bedrijf een warme lead. Het bedrijf hoeft dan alleen nog maar de sale te maken.  

Kortom in de Kaaswinkel branche is de live chat een tool die een positieve invloed heeft op een bedrijf.