talen op CV

Wanneer je naast je moedertaal ook andere talen beheerst, dan is dat in de eerste plaats een prestatie van formaat. Het is logisch dat je een dergelijke prestatie graag laat terugkomen op je cv, uiteraard in de hoop dat je hiermee een grotere kans hebt op een goede baan. Bij talenkennis in je cv kun je de verschillende onderdelen (spreken, luisteren, schrijven, lezen) elk een eigen niveau geven. Hieronder lees je welke niveaus algemeen bekend en erkend zijn en wat eronder wordt verstaan.

CV

Matig

Een matige beheersing is eigenlijk redelijk basaal. Hiermee kun je in feite alleen simpele gesprekken en makkelijke stukken tekst lezen. Je woordenschat is behoorlijk beperkt.

Redelijk

Als je een taal redelijk spreekt, dan is je woordenschat wel wat uitgebreider, maar je vermogen om lange gesprekken te voeren nog vrij beperkt. Je taalkennis is dan eigenlijk nog niet zodanig dat je het op professionele wijze kunt inzetten.

Goed

Bij een goede taalbeheersing mag je er wel van uitgaan dat je deze taal ook op het werk kunt spreken. Een goede beheersing zegt ook dat je langere en meer ingewikkelde artikelen kunt lezen en begrijpen en dat je snel lopende gesprekken in die taal goed kunt volgen.

Vloeiend

Wanneer je een buitenlandse taal vloeiend beheerst, dan kun je je simpelweg volledig redden in die taal. Er is dan in principe geen enkele sprake meer van een taalbarrière en woordenboeken zul je nog maar zeer zelden nodig hebben. 

Moedertaal

Je moedertaal is normaal gesproken alleen de taal waarmee je als kind bent opgegroeid. Dit is dan ook de taal (of zijn de talen) waarin je je zonder erbij na te denken kunt uitdrukken op de manier waarop je maar wilt.