Een uithuisplaatsing komt helaas vaker voor dan we eigenlijk zouden willen. Soms is dit helemaal terecht, omdat er echt geen veilige leefsituatie meer is voor het kind of de kinderen. Maar in andere gevallen kun je er als ouders zo je twijfels bij hebben. Maar kun jij zelf nog iets doen tegen een uithuisplaatsing? Je voelt je als ouder vaak machteloos tegenover de instanties waar je mee te maken krijgt. Bezwaarprocedures zijn mogelijk, maar hoe teken je bezwaar aan en hoe pak je het aan als jouw kind met spoed uit huis geplaatst wordt? Je kunt dan wel wat professionele hulp gebruiken.

Uithuisplaatsing

Ieder kind verdient het om op te groeien in een veilige omgeving. Helaas kunnen ouders die niet altijd bieden en dan kan een uithuisplaatsing noodzakelijk zijn. Dit wordt natuurlijk niet zomaar gedaan, doel is altijd om gezinnen bij elkaar te houden. Maar soms zien instanties zoals Bureau Jeugdzorg geen andere oplossing. Soms realiseer je je als ouders ook dat dit de beste oplossing is, maar in andere gevallen kan het natuurlijk zo zijn dat je het hier helemaal niet mee eens bent. Kun je hier dan nog wat aan doen? Zoals gezegd voel je je vaak machteloos tegenover instanties, maar dat ben je niet. Je kunt tegen een gewone uithuisplaatsing altijd bezwaar aantekenen. Een rechter moet altijd de zaak bekijken en jullie punten horen, kinderen kunnen niet zomaar uit huis geplaatst worden. Het kan echter ook gebeuren dat je in een spoedprocedure terecht komt. Dat is het geval als de rechtbank het niet verantwoord acht dat het kind nog langer thuis blijft en per direct overgeplaatst moet worden naar een ander adres. De gewone bezwaarprocedure kun je dan niet starten. Is er dan helemaal niets meer wat je kunt doen? Jazeker, ook bij een spoed uithuisplaatsing heb je opties, maar je moet dan wel weten hoe je dat aan moet pakken.

Professionele hulp

Bij al dit soort zaken is het altijd raadzaam om professionele hulp in te schakelen. Je zoekt specialisten die vaker te maken hebben gehad met zaken op het gebied van uithuisplaatsing. Het is dan raadzaam om naar ots-zaken.nl te gaan om contact op te nemen met Meesters & Meer advocaten & mediators. Zij kunnen jou helpen bij:

  • bezwaar als jouw kind uit huis geplaatst wordt
  • zaken rondom een spoedprocedure voor het uit huis plaatsen
  • zaken op het gebied van onder toezicht stelling

Vooral in het geval van een spoed uithuisplaatsing is het belangrijk dat er snel gewerkt wordt. Je hebt namelijk veertien dagen de tijd om je zaak bij de kinderrechter aan te vechten. Gespecialiseerde juristen zijn als geen ander in staat om snel alle benodigde informatie te verzamelen om zo een sterke zaak op te bouwen. De kinderrechter kan dan beoordelen of de spoedprocedure terecht was of niet. Het resultaat kan zijn dat je kind uit huis geplaats blijft, maar deze beslissing kan ook ongedaan gemaakt worden. Of de periode van uithuisplaatsing kan ingekort worden. Krijg je met een dergelijke zaak te maken? Neem dan zeker contact op met de specialisten van Meesters & Meer advocaten & mediators via ots-zaken.nl!